Registratievoorwaarden

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van de procedure verzameld worden, zullen behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden en zijn bestemd om gebruikt te worden door de NV USG People Business Solutions (met als handelsbenaming Solvus).

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij de NV USG People Business Solutions.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Wij vertrouwen op u om uw gegevens volledig, juist en actueel te houden. Informeer ons onmiddellijk als uw gegevens veranderen.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, hebt u een recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens. Desgevallend kan u ook de verbetering of de schrapping van de over u opgeslagen persoonsgegevens aanvragen. U dient dit te melden per e-mail naar privacy@solvus.be.

Mijn persoonsgegevens kunnen door de NV USG People Business Solutions voor tewerkstellingsdoeleinden, personeelsbeheer en loonadministratie aan haar klanten / prospecten, aan onderaannemers die namens de groep diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe wettelijke verplicht zijn, worden overgemaakt.

Ik ga akkoord dat de persoonsgegevens die mijn gezondheid betreffen desgevallend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, kunnen verwerkt worden door de NV USG People Business Solutions.

Ik ga akkoord dat de NV USG People Business Solutions de gegevens kan verwerken die voorkomen op het door mij overhandigde uittreksel uit het strafregister, op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en in het kader van de recrutering en selectie van kandidaten.

Ik geef de NV USG People Business Solutions de toestemming om gedurende 5 jaar bij mijn vorige werkgevers die met hun contactgegevens expliciet in mijn CV vermeld worden referenties te nemen, deze te verwerken en bepaalde informatie ook aan klanten te communiceren, voor zover relevant voor de selectieprocedure.

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan de andere werkmaatschappijen van de groep (https://selfserviceapp.usgpeople.com/help/RegistrationDocuments/Vennootschappen.pdf) en bevestig dat de inhoud van dit registratieformulier geldt voor alle werkmaatschappijen van de groep.

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van werkaanbiedingen en publicitaire acties, uiteraard met respect van de wet van 11 maart 2013 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensen van de informatiemaatschappij. U kunt zich hier kosteloos tegen verzetten door een brief te sturen naar het departement Marketing&Communication of per e-mail te versturen naar info@solvus.be.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons Privacy Statement https://www.solvus.be/privacy-cookies/