Vlaamse Overheid

Uitdaging:

  • Verkorten van de zeer lange doorlooptijden voor het aanstellen van IT-profielen binnen de Vlaamse overheid
  • Vereenvoudigen van complexe procedures voor het aanstellen van IT-profielen

Oplossing / aanpak:

  • Oprichting van een e-marktplaats door Solvus waar onafhankelijke IT’ers zich kunnen aanmelden
  • Preselectie van de IT’ers door Solvus
  • Het platform geeft de klant toegang tot kwalitatieve profielen en maakt een vergelijking met de benchmark mogelijk

Resultaat:

  • Reductie van de doorlooptijd van 6 maanden naar 2 à 3 weken
  • Gestandaardiseerd proces wordt overgenomen door andere overheidsorganen
  • Automatisering zorgt voor enorme efficiëntiewinst
  • Solvus wint de Supply Chain Award