Registratievoorwaarden


Alle persoonsgegevens die in de loop van de procedure verzameld worden, zullen behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden en zijn bestemd om gebruikt te worden door de NV Solvus.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij de NV Solvus.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Wij vertrouwen op u om uw gegevens volledig, juist en actueel te houden. Informeer ons onmiddellijk als uw gegevens veranderen.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, hebt u een recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens. Desgevallend kan u ook de verbetering of de schrapping van de over u opgeslagen persoonsgegevens aanvragen. U dient dit te melden per e-mail naar privacy@solvus.be.

Desgevallend kunnen de persoonsgegevens die uw gezondheid betreffen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, verwerkt worden door de NV Solvus. 

De NV Solvus kan de gegevens verwerken die voorkomen op het door u overhandigde uittreksel uit het strafregister, op voorwaarden dat dit gebeurt   overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, en in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten.

Uw persoonsgegevens kunnen door de NV Solvus voor tewerkstellingsdoeleinden, personeelsbeheer en loonadministratie aan haar klanten / prospecten, aan onderaannemers die namens de groep diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden overgemaakt.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons Privacy statement.


Privacy statement