References

NMBS Logistics

“Op 6 maand reeds 36 aanwervingen en 91% geslaagd na de opleiding, “

- NMBS Logistics

Dupont

“16 aanwervingen op Customer Services Medewerkers op 9 maanden en 95% invulling”

- Dupont

Frans-Belgische bank- en verzekeringengroep

“Solvus realiseerde 15% kostenvermindering voor het beheren van contractanten”

- Frans-Belgische bank- en verzekeringengroep

Rode Kruis

“60% van de kandidaten vindt werk binnen de 6 maanden”

- Rode Kruis